top of page
IMG_6515.JPG

Hovdneset Gård

Hovdneset gård ble etablert på 1700 tallet og forvaltes i dag av Thomas S. Nilsen og Liv Engholm.

Gården er blitt gjenetablert som et aktivt småbruk etter flere tiår uten drift. Gården drives lavmekanisk med fokus på selvberging, og med mål om å bruke/bevare eldre plantesorter (korn og grønnsaker) og husdyrraser samt teste ut og utvikle regenerative driftsmetoder som passer i vår bioregion.

Vi har i løpet av de siste årene «tatt tilbake» områder preget av gjengroing, vi bygger jordfruktbarhet, har etablert grønnsakåker, urtehage, satt opp drivhus, restaurert låve, satt opp gjerder for dyrehold mm.

Vi har i dag gammel norsk spæl sau, ullgriser, høner og bier på gården.

Thomas-m-pose.jpg

Frivillige og praksis

ddd

bottom of page