top of page
Hovdneset-Oversikt.jpg

HOVDNESET GÅRD
Et sted hvor mennesker, dyr og planter trives

Vil du drive markedshagen vår
sesongen 2024? 

Hovdneset gård er et småbruk med sauer, griser, høner, bier og mat- og nytteplanter. Vi trenger tid til blant annet å ferdigstille noen byggeprosjekter og søker derfor noen som vil ta ansvar for markedshagen vår i sesongen 2024. Vi har drivhus (175m2) og 1,5 – 2 dekar opparbeidet markedshage. Vi har automatisk vanning, redskaper og en del driftsmidler. Vi vil være behjelpelig med tidlig oppal av planter hvis nødvendig. Den/de som tar jobben, får også inntektene, samt del av de godene som gården ellers gir. Sesongen går fra april (du/dere må senest kunne komme i begynnelsen av mai). Bostandard vil være enkel, men koselig og med mulighet for å gjøre egne oppgraderinger om du ønsker å bo på gården. Hovdneset er primært et selvbergingsbruk hvor vi lever et noe annerledes liv enn gjennomsnittet. Naturnært, regenerativt og med fokus på god ressursforvaltning.

Kan dette være noe for deg/dere, hører vi gjerne fra deg/dere.
 

Et aktivt småbruk hvor vi jobber på lag med naturens naturlige sykluser. Vi ønsker å dele vår kunnskap og det vi dyrker til glede for flere.

Høsten 2023 / vinteren 2024 har vi ferske egg for salg fra hønene som koser seg i det store drivhuset.

I sommersesongen dyrker vi et utvalg av ca 40 friske grønnsaker og urter, uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler som du kan få gjennom en abonnementsordning, ukentlige grønnsaksposer eller levert på REKO-utlveringer lokalt gjennom sesongen. Ønsker du å sikre deg lagrings grønnsaker gjennom vinteren 2025, tar vi imot forhånds bestilling (må bestilles innen mai mnd). 

Vi har ullgris, gammel norsk spæl, høner og bier.

bottom of page