Hovdneset-Oversikt.jpg

HOVDNESET GÅRD
Et sted hvor mennesker, dyr og planter trives

Et aktivt småbruk hvor vi jobber på lag med naturens naturlige sykluser og ønsker å dyrke sunn mat til glede for flere.

Vi dyrker et utvalg av ca 40 friske grønnsaker og urter, uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler som du kan få gjennom en abonnementsordning, ukentlige grønnsaksposer eller levert på REKO-utlveringer lokalt gjennom sesongen.

Vi har ullgris, gammel norsk spæl, høner og bier.